Metody INGEDE — Tłumaczenia


 

INGEDE Methods — Metody INGEDE

Most of these documents were originally developed and launched by INGEDE, its members and its research partners. In the framework of the EcoPaperLoop Project, the INGEDE Methods were translated into several languages. However, in case of any discrepancies, the only valid version is the one in English language.

Większość przedstawionych poniżej dokumentów i metod zostało pierwotnie opracowanych i opublikowanych przez stowarzyszenie INGEDE oraz członków stowarzyszenia INGEDE i partnerów badawczych. W ramach projektu EcoPaperLoop metody INGEDE zostały przetłumaczone na kilka języków. Jednakże, w przypadku jakichkolwiek niezgodności zakłada się nadrzędność brzmienia zapisów metod w języku angielskim.

pdfMetoda INGEDE 1: Przygotowanie arkusików laboratoryjnych z mas i filtratów
       z procesów odbarwiania

pdfMetoda INGEDE 2: Charakterystyka optyczna mas i filtratów z procesów odbarwiania

pdfMetoda INGEDE 3: (nie dostępna – tekst zawarty w uaktualnionych metodach INGEDE 1 i 2)

pdfMetoda INGEDE 4: Analiza makro zanieczyszczeń kleistych w masach włóknistych

pdfMetoda INGEDE 5 (Angielski): Evaluation of Printing Ink Detachment by Hyperwashing

pdfMetoda INGEDE 6 (Angielski): Determination of Potential Secondary Stickies by Cationic Precipitation

pdfMetoda INGEDE 7 (Angielski): Visual Inspection for Recovered Paper for Deinking, Unbaled Delivery

pdfMetoda INGEDE 8 (Angielski): Entry Inspection Deinking Grade Paper for Recycling in Bales

pdfMetoda INGEDE 9 (metoda wycofana z użycia)

pdfMetoda INGEDE 10: (nie dostępna – tekst zawarty w uaktualnionych metodach INGEDE 1 i 2)

pdfMetoda INGEDE 11: Ocena przydatności do recyklingu wyrobów zadrukowanych —
     próba odbarwiania

pdfMetoda INGEDE 12: Ocena przydatności do recyklingu wyrobów z zadrukowanego papieru —
      badanie rozdrabniania substancji kleistych

pdfMetoda INGEDE 13 (Angielski): Assessment of the Recyclability of Printed Products
      Testing of the Macrosticky Formation Rate of Adhesive Applications

pdfMetoda INGEDE 14 (Angielski): Gravimetric Determination of Recovered Paper Composition

pdfMetoda INGEDE 16 (Angielski): Testing recovered paper to cause red colouration in pulp and filtrates.
      Part 1: Visual assessment

pdfMetoda INGEDE 17 (Angielski): Assessment of microsticky test methods

 


If you have any questions, do not hesitate to contact us!